';

OPEN Server VIP, phiên bản BETA Test, Click Join Team GA
Cấu hình check token
Báo cáo share
Lưu ý
- Check token trước lúc share để tiết kiệm thời gian share tại đây
- Check Post để kiếm tra post đã bị xóa chưa
- Clear Logs để xóa log nếu quá dài